Privaatsustingimused

By lilleliis OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on koostatud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad Kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida By lilleliis OÜ kogub üksikisikuga ühenduse võtmiseks. Veebilehe ja e-poe kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks. Andmete kogumine võib toimuda:

  • ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes
  • kommentaari või tagasiside jätmisel meie kodulehele
  • uudiskirjaga liitumisel

Vastavalt vajadusele võib By lilleliis OÜ paluda kodulehe külastajalt selliseid isikuandmeid nagu nimi, aadress, postiindeks, e-posti aadress, telefoninumber jmt.

Kogutud isikuandmete kasutamine
  • Kogutud isikuandmeid kasutame kauba kohaletoimetamiseks ning Kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
  • Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada transporditeenust osutavale ettevõttele, kes osutab By lilleliis OÜ-le teenust ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.
  • Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente By lilleliis OÜ e-poe tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal ise eemaldada.
  • Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust.
Isikuandmete kaitse

By lilleliis OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kliendil on õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

Turvalisus

Kõiki By lilleliis OÜ kodulehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Kasutamistingimused

Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Kinnitan, et olen tutvunud e-poe kasutamis- ja privaatsustingimustega”, kinnitab Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.