Here is my version of amigurumi octopus. The person who first invented the octopus with those curly crochet tentacles was really a genius. In my pattern the tentacles are crocheted to the body, so it`s safer for little babies. Also, I didn`t use safety eyes. Instead the eyes can be embroidered or skipped at all.

ALL LILLELIIS TOYS ARE ORIGINAL DESIGN. I PUT A LOT OF EFFORT IN CREATING THE CUTIES, WRITING PATTERNS, TAKING PHOTOS AND OFFERING FRIENDLY CUSTOMER SERVICE. PLEASE SHOW YOUR RESPECT TOWARDS MY HARD WORK BY CREDITING ME WHENEVER YOU SHARE THINGS MADE TO MY PATTERNS.

© COPYRIGHT
*YOU MAY SELL THE FINISHED ITEMS, PROVIDED YOU GIVE THE CREDIT TO MARI-LIIS LILLE (LILLELIIS) AS THE DESIGNER.
*YOU MAY NOT SELL OR SHARE THE PATTERN.

Choose language

Supplies you`ll need:

 • DK (8 ply) weight cotton – I used Novita Freesia (100% cotton; 50 g / 134 m)
 • contrasting color (in the same approximate weight) for the ruffle
 • crochet hook 2.5  mm
 • polyester fiberfill
 • black thread for stitching the eyes
 • darning and embroidery needles

Finished size: 17 cm / 7 in

Skill level: easy+

Stitches and abbreviations (US crochet terms):

Slip stitch (sl st), chain (ch), single crochet (sc), hdc – half double crochet, dc – double crochet, st(s) – stitch(es), rep – repeat

About the pattern:

 • Work in continuous rounds. Do not join or turn unless otherwise instructed.
 • Use a stitch marker and place it in the first stitch of the round to mark the beginning of it.
 • Leave each piece a long tail for sewing.

BODY

Use the main yarn. Crochet from top to bottom.

1: Start 6 sc in a magic ring [6]

2: Work 2 sc in each st around [12]

3: (Sc in next st, 2 sc in next st) rep 6 times [18]

4: (Sc in each of next 2 sts, 2 sc in next st) rep 6 times [24]

5: (Sc in each of next 3 sts, 2 sc in next st) rep 6 times [30]

6: (Sc in each of next 4 sts, 2 sc in next st) rep 6 times [36]

7: (Sc in each of next 5 sts, 2 sc in next st) rep 6 times [42]

8-12: Sc in each st around

13: (Sc in each of next 5 sts, sc2tog) rep 6 times [36]

14-15: Sc in each st around

16: (Sc in each of next 4 sts, sc2tog) rep 6 times [30]

17-18: Sc in each st around

19: Working in the back loops only, (sc in each of next 3 sts, sc2tog) rep 6 times [24]

NB! Later the little ruffle will be crocheted in the front loops.

Now let`s make the tentacles. The first tentacle is shorter, the second one is longer. This gives a fun look.

The entire round is crocheted in the front loops only, the back loops are left for crocheting the next round. Marking the first back loop with a stitch marker makes it easier to find the beginning of the next round.

20: Ch 25. Starting in the second chain from hook, (2 sc in next st, sc in next st) 12 times, sc in each of next 3 front loops. Ch 35. Starting in the second chain from hook, (2 sc in next st, sc in next st) 17 times, sc in each of next 3 front loops. Repeat the instructions 4 times in total to form 8 tentacles.

Stuff the body.

21: Working in the back loops of the previous round, (sc in next st, sc2tog) rep 8 times [16]

22: Sc2tog around [8]

Cut the yarn leaving a long tail. Close the hole and weave in yarn end.

 

RUFFLE

Use the contrasting color. Hold the body upside down and start in the first front loop of round 19. Pull up a loop and ch 1. * Sc + hdc in the same loop, 3 dc in the next loop, hdc + sc in the next loop. Repeat 9 more times from *, only now start crocheting in the next stitch.

Knot and hide the yarn ends of the ruffle.

Embroider the face.

Benodigdheden:

 • DK (8 ply) katoen. Ik heb Novita Freesia (100% katoen; 50 g / 134 m) gebruikt
 • contrasterende kleur voor het rimpel roesje om de hals.
 • haaknaald 2.5  mm
 • polyester fiberfill
 • zwart draad voor het borduren van de oogjes
 • stop en borduurnaald

Maat / grootte: 13 cm

Vaardigheidsniveau: makkelijk

Afkortingen:
v – vaste, hst – half stokje, st – stokje, 2vsh – 2vaste samen haken, stk – steken, herh– herhalen

Over het patroon:

 • Werk in spiraal rondes. Sluit de rondes niet tenzij het aangegeven staat.
 • Gebruik een steekmarkeerder in elke 1ste steek van de ronde om het begin hiervan aan te geven.
 • Laat bij elk deel een stuk lange draad achter voor het aan naaien.

LICHAAM

Gebruik de hoofdkleur. Haak van de boven naar beneden.

1: Start met 6 v in een magische ring [6]

2: Werk 2 v in elk stk [12]

3: (v in de volg stk, 2 v in de volg stk) herh 6 keer [18]

4: (v in elk van de volg 2 stk, 2 v in de volg stk) herh 6 keer [24]

5: (v in elk van de volg 3 stk, 2 v in de volg stk) herh 6 keer [30]

6: (v in elk van de volg 4 stk, 2 v in de volg stk) herh 6 keer [36]

7: (v in elk van de volg 5 stk, 2 v in de volg stk) herh 6 keer [42]

8-12: v in elke st

13: (v in elk van de volg 5 stk, 2vsh) herh 6 keer [36]

14-15: v in elke st

16: (v in elk van de volg 4 stk, 2vsh) herh 6 keer [30]

17-18: v in elke st

19: Werk alleen in de achterste lus. (v in elk van de volg 3 stk, 2vsh) herh 6 keer [24]

NB! Later haak je het kleine roesje in de voorste lus.

Nu gaan we de tentakels maken. De eerste is wat korter en de tweede wat langer. Dit geeft een speels effect.

De hele ronde wordt alleen in de voorste lusjes gehaakt, de achterste lussen worden overgelaten om de volgende ronde te haken. Het markeren van de eerste achterste lus met een steekmarkering maakt het gemakkelijker om het begin van de volgende ronde te vinden.

20: 25 l. Start in de 2de l vanaf de naald. (2v in de volg stk, v in de volg stk) 12 keer, v in elke van de volg 3 voorste lussen. 35 l. Start in de 2de l vanaf de naald, (2 v in volg stk, v in volg stk) 17 keer, v in elk van de volg 3 voorste lussen. Herhaal de instructies 4 keer in totaal om 8 tentakels te krijgen.

Vul het lichaam.

21: Werk in de achterste lussen van de vorige ronde, (v in volg stk, 2vsh) herh 8 keer [16] 

22: 2vsh de hele ronde [8]

Knip de draad af en laat een deel achter om te sluiten. Stop de draad weg.

 

RIMPEL ROES

Gebruik de contrasterende kleur. Hou het lichaam onderste boven en begin in voorste lussen van de 19de ronde. Haal een lus op en maak 1l. * v + hst in dezelfde lus, 3 st in de volg lus, hst + v in de volg lus. Herhaal dit nog 9 keer vanaf *, begin nu in de vlg stk te haken.

Hecht af en stop de draad in.

Borduur het gezicht.

Méret: 17 cm

Szint: közepes nehézségű

Rövidítések:

rp – rövidpálca, fp – félpálca, erp – egyráhajtásos pálca, ism – ismételd

Hozzávalók:

 • DK (8 ply) pamut fonal – én Novita Freesia (100% pamut; 50 g /134 m) fonalat használtam
 • kontrasztszín (ugyanezzel a vastagsággal)
 • 2,5 mm-es horgolótű
 • poliészter tömőanyag
 • fekete fonal a szem hímzéséhez
 • stoppoló- és hímzőtű
 • FOLYAMATOS KÖRÖKBEN DOLGOZZ, NE KAPCSOLD ÖSSZE, VAGY FORDÍTSD MEG, HACSAK NINCS ERRE UTASÍTÁS.
 • KÖNNYEBB, HA SZEMJELÖLŐT HASZNÁLSZ. MINDEN SOR ELSŐ SZEMÉBE HELYEZD BE, HOGY MEGJELÖLD VELE A SOR KEZDETÉT.
 • HAGYD MINDEN DARABNÁL HOSSZAN A FONALAT A VARRÁSHOZ.
TEST

A fő színnel kezdd. Tetejétől az alja felé haladunk.

1: Kezdd a varázsgyűrűbe öltött 6 rp-val [6]

2: 2 rp minden szembe [12]

3: (rp a köv. szembe, 2 rp a köv. szembe) ism 6x [18]

4: (rp a köv. 2 szembe, 2 rp a köv. szembe) ism 6x [24]

5: (rp a köv. 3 szembe, 2 rp a köv. szembe) ism 6x [30]

6: (rp a köv. 4 szembe, 2 rp a köv. szembe) ism 6x [36]

7: (rp a köv. 5 szembe, 2 rp a köv. szembe) ism 6x [42]

8-12: rp minden szembe)

13: (rp a köv. 5 szembe, fogy) ism 6x [36]

14-15: rp minden szembe

16: (rp a köv. 4 szembe, fogy) ism 6x [30]

17-18: rp minden szembe

19: csak hátsó szálba öltéssel dolgozva, (rp a köv. 3 szembe, fogy) ism 6x [24]

Figyelj rá: később a kis fodrokat az első hurokba öltve horgoljuk.

Elkezdhetjük a csápokat. Az első csáp rövidebb, a második hosszabb, ettől vidámabb lesz a kinézete. 
A teljes kört első hurokba öltve horgoljuk, a hátsó hurkot a következő kör horgolásához hagyjuk meg. Jelöljük meg az első hátsó hurkot szemjelölővel, hogy könnyebben megtaláljuk a következő sor elején.

20: 25 lsz. Kezdjük a tűtől számított második szemtől, (2 rp a köv. szembe, rp a köv. szembe)x12, rp a köv. 3 első hurokba. 35 lsz. Kezdjük a tűtől számított második szemtől, (2 rp a köv. szembe, rp a köv. szembe) 17-szer, rp a köv. 3 szem első hurkába. Ismételd meg ezt 4x, így összesen 8 csápod lesz.

Tömjük ki a testet.

21: az előző kör hátsó szálába öltve dolgozunk, (rp a köv. szembe, fogy) 8-szor [16]22. fogy végig [8]

Vágd el a fonalat, de hagyd hosszan a végét. Zárd le a lyukat és dolgozd el a fonal végét.

 

FODROK

Használd a kontrasztszínt. Tartsd a testet fejjel lefelé és kezdd a 19. kör első hurkával. Húzd át a szemet és horgolj 1 lsz-et. *rp + fp ugyanabba a szembe, 3 erp a köv. hurokba, fp és rp a köv. hurokba. Ismételd meg 9-szer a *-tól, csak ezután kezdd el horgolni a köv. szemet.

Kösd el és rejtsd el a fodor fonalának a végét.

Hímezd ki az arcát.