Nothing makes your kid feel warmer than wearing this crochet double warm neck warmer in cold winter days. Especially when it`s handmade by mom :) Most kids find merino wool soft and cosy to wear. This cowl has a double upper part which makes it extra warm. Recommended by my own kids!

The pattern is written in 2 sizes: S is for the head measurement 45-50 cm, M is for the head measurement 50-55 cm.

ORIGINAL DESIGN by lilleliis (Mari-Liis Lille). I PUT A LOT OF EFFORT IN CREATING THE items, WRITING PATTERNS, TAKING PHOTOS AND OFFERING FRIENDLY CUSTOMER SERVICE. PLEASE SHOW YOUR RESPECT TOWARDS MY HARD WORK BY CREDITING ME WHENEVER YOU SHARE THINGS MADE TO MY PATTERNs.

© COPYRIGHT
*YOU MAY SELL THE FINISHED ITEMS, PROVIDED YOU GIVE THE CREDIT TO MARI-LIIS LILLE (LILLELIIS) AS THE DESIGNER.
*YOU MAY NOT SELL OR SHARE THE PATTERN.

choose language

Supplies:

  • 2 skeins of Aran (10 ply) merino wool: for example Lane Cervinia Le Fibre Nobili Val Gardena (60% merino wool, 40% acrylic; 50g / 80m) or Lana Gatto Nuovo Irlanda (100% merino wool; 50g / 83m)
  • crochet hook 4.5 mm
  • darning needle

Size:

This pattern is made in 2 sizes: S is for the head measurement 45-50 cm, M is for the head measurement 50-55 cm.

Pattern skill level: intermediate

Abbreviations:
sl st – slip stitch, ch – chain, sc – single crochet, dc – double crochet, st(s) – stitch(es), rep – repeat

About the pattern:

  • If the number of stitch between the two sizes differ, then the amount of stitches of the bigger size is written between the brackets.
  • The final size of the item depends on your individual crochet tightness. If you tend to crochet loose then choose a hook half size smaller then indicated in the supplies section.

Begin with chaining 33 for S size (or 37  for M size). Starting with the second st from hook work sc in each st = 32 (36) sc.

In S size work 50 rows (M size 55 rows) like that: ch 1, turn, working in the back loops only sc in each st till the end of the row.

TIP! There are lots of rows to work and counting is a bit complicated. I advise to use stitch marker or a short yarn tail. Mark the first stitch of the row and move it after every 5 or 10 rows to make counting easier.

Fold the rectangular piece longways the stripes in half and work slip stitches along the side to make it a tube.

Now fold the tube the other way in half and join the 2 layers as you work around the edge. Work 2 sc in the top stitch of each row = 100 (110) sc. Sl st in the first stitch of the row.

On the following rows replace the first dc with 3 ch stitches. The rows end with a sl st into the third ch in the beginning of the row.

1: * Dc in each of next 4 sts, ch 2, dc in each of next 4 sts, skip 2 sc. Continue starting from * 9 (10) more times. Join the row with a sl st plus make an extra sl st into the next dc.

2: * Dc in each of next 3 sts, work (2 dc, ch 2, 2 dc) in the ch-space, dc in each of next 3 sts, skip 2 dc. Continue starting from * 9 (10) more times. Join the row with a sl st plus make an extra sl st into the next dc.

3: * Dc in each of next 4 sts, work (1 dc, ch 2, 1 dc) in the ch-space, dc in each of next 4 sts, skip 2 dc. Continue starting from * 9 (10) more times. Join the row with a sl st.

Edge the scarf with sc. Start with ch 1. Work sc in each stitch and 2 sc in each ch-space around the piece. Join the row with a sl st.

Cut the yarn and weave in all yarn tails.

The photo above is made years ago. My less than 2 years old son is wearing his neck warmer. He still does although he`s already 6 now. Also my 8 years old daughter wears this scarf in the coldest winter days. My kids highly recommend this warm and super cosy scarf!

Hozzávalók:

  • 2 gombolyag közepes vastagságú (aran, 10 ply) merinói gyapjúfonal: például Lane Cervinia Le Fibre Nobili Val Gardena (60% merinói gyapjú, 40% akril; 50g/80m) vagy Lana Gatto Nuovo Irlanda (100% merinói gyapjú; 50g/83m)
  • 4,5 mm-es horgolótű
  • stoppoló tű
Méret:
 
A mintát két méretben készíthetjük el: S méretben 45-50 centis fejméretre, és M méretben 50-55 cm-es fejméretre.

Rövidítések:

hp – hamispálca, rp – rövidpálca, erp – egyráhajtásos pálca, ism – ismételd, köv. – következő

A mintáról:

  • Ha a szemszámok különböznek a két méretnél, akkor a nagyobb méret szemszámai zárójelbe kerülnek.
  • Kérlek jegyezd meg! A sál végső mérete függ a horgolásod szorosságától. Ha lazán szoktál horgolni, válassz egy fél számmal kisebb horgolótűt, mint ami a hozzávalóknál szerepel.

Kezdd 33 szemből álló láncszemsorral az S mérethez (vagy 37 szemmel az M mérethez). A második szembe visszaöltve horgolj minden szembe egy rp-t = 32 (36) rp. Az S mérethez horgolj 50 sort (M mérethez 55 sort) az alábbi módon: 1 lsz, fordítsd meg a munkát, horgolj csak hátsó hurokba öltéssel minden szembe a sor végéig.

Sok sorral dolgozunk és EZT számolni kicsit bonyolult. Azt javaslom használj szemjelölő t vagy egy kis darab fonalat. Jelöld meg vele a sor kezdő szemét és minden 5. vagy 10. sornál VIDD FELJEBB, HOGY EGYSZERŰBB LEGYEN számolni.

Hajtsd a csíkok mentén hosszában ketté a téglalap alakú darabot, és hamispálcával horgold végig az oldalát, hogy egy cső formát kapj.

Most hajtsd a csövet ketté a másik irányba, és horgold össze a két réteget körbe a szélén. Készíts 2 rp-t minden sor felső szemébe = 100 (110) rp. Zárd az első szembe öltött hp-val a sort.

A KÖVETKEZŐ SOROKBAN HELYETTESÍTSD AZ ELSŐ ERP-T 3 LSZ-MEL. A SORT A SOR ELEJÉN LEVŐ 3. LÁNCSZEMBE ÖLTÖTT HP-VAL ZÁRJUK.

1: *erp a köv. 4 szembe, 2 lsz, erp a köv. 4 szembe, hagyj ki 2 rp-t. Folytasd a * kezdetétől  9 (10) alkalommal. Kapcsold össze a sort hp-val, és készíts még egy hp-t a következő erp-be.

2: *erp a köv. 3 szembe, a lsz-ből álló résbe készíts (2 erp-t, 2 lsz-t, 2 erp-t), erp a köv. 3 szembe, hagyj ki 2 erp-t. Folytasd a * kezdetétől 9-szer (10-szer). Kapcsold össze a sort hp-val és készíts még egy hp-t a következő erp-be.

3: *erp a köv. 4 szembe, a lsz-ből álló résbe készíts (1 erp-t, 2 lsz-t, 1 erp-t), erp a köv. 4 szembe, hagyj ki 2 erp-t. Folytasd a * kezdetétől 9-szer (10-szer). Zárd a sort hp-val.

Szegélyezd a sálat rp-vel. Kezdd egy lsz-mel. Készíts rp-t minden szembe és 2 rp-t minden lsz-ből álló résbe végig a darabon. Zárd le hp-val. Vágd el a fonalat és dolgozd el a végeket.

Ezt a lenti fotót évekkel ezelőtt készítettem. Az akkor kevesebb, mint két éves fiam a nyakmelegítőjét viselte. Még mindig hordja, bár már 6 éves. A 8 éves lányom is viseli a leghidegebb napokon ezt a  sálat. A gyerekeim nagyon ajánlják ezt a meleg és igazán kényelmes sálat!